MUDr. Michal Lazák

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Formuláře ke stažení

V případě, že potřebujete vyřídit některou z níže uvedených situací, připravte si, prosím, vyplněný příslušný formulář.

Chci se registrovat jako nový pacient.

Zdravotní dotazník obecný

Potřebuji lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci.

DŮLEŽITÁ INFORMACE : od 1.4.2012 nařizuje Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zaměstnavateli, pro potřeby pracovně lékařské (dříve závodní) péče, vybavit zaměstnance žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách. POZOR, bez oficiální žádosti zaměstnavatele není možné prohlídku provést a příslušné rozhodnutí o zdravotní způsobilosti vydat! Pokud Vás tedy zaměstnavatel vysílá k Vašemu praktickému lékaři za účelem provedení pracovně lékařské (dříve závodní) prohlídky, musí Vás vybavit touto nebo podobnou „Žádostí o provedení prohlídky zaměstnance“. V žádosti je zaměstnavatel povinen vyplnit údaje o typu požadované prohlídky (vstupní, výstupní, periodická), druhu práce, režimu práce,pracovních podmínkách a kategorii rizika, vztahující se k pracovní pozici zaměstnance. Tuto žádost opatří zaměstnavatel razítkem a podpisem odpovědné osoby.

Žádost zaměstnavatele o provedení prohlídky pracovně lékařské péče

Potřebuji lékařský posudek k řízení motorových vozidel.

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

Potřebuji lékařský posudek k držení střelné zbraně.

Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně