MUDr. Michal Lazák

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění prováděných na žádost fyzických, resp. právnických osob

Posudek o zdravotní způsobilosti

(Prohlídky pracovně-lékařské péče,řízení motorových vozidel,sportovní akce,zbrojní průkazy etc. Případná doplňující vyšetření nezbytná pro posouzení hradí žadatel zvlášť - EKG,spirometrie,laboratorní vyš.)

600,00 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u osob nad 65 let věku

400,00 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel - neregistrovaný pacient

1000,00 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300,00 Kč

Administrativní úkon

100,00 Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu pacienta

300,00 Kč

Vyjádření lékaře pro účely umístění žadatele do pobytového zařízení sociálních služeb

300,00 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

100,00 Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

100,00 Kč

Lékařská zpráva o úrazu

(časový úkon dle náročnosti 390,-Kč / 10 minut)

390,00 Kč

Posudek o bolestném (odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění)

(časový úkon dle náročnosti 390,-Kč / 10 minut)

390,00 Kč

Aplikace očkovací látky spolu s vyšetřením a konzultací týkající se očkování

(očkovací látka je hrazena samostatně dle ceny v lékárně)

200,00 Kč

Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

600,00 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

390,00 Kč

EKG vyšetření s interpretací nálezu

160,00 Kč

CRP test

160,00 Kč

TOKS (vyšetření skrytého krvácení ve stolici)

450,00 Kč

Předoperační vyšetření vč. EKG před výkony nehrazenými ze ZP

470,00 Kč

Návštěva u pacienta na jeho žádost,nevyžaduje-li to jeho zdravotní stav

2500,00 Kč

Úhrada cestovních nákladů lékaře v návštěvní službě

(náklady nad limit proplácený ZP)

400,00 Kč

Vydání náhradního setu TOKS při jeho ztrátě, poškození

230,00 Kč