MUDr. Michal Lazák

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění prováděných na žádost fyzických, resp. právnických osob

Posudek o zdravotní způsobilosti

(Prohlídky pracovně-lékařské péče,řízení motorových vozidel,sportovní akce,zbrojní průkazy etc. Případná doplňující vyšetření nezbytná pro posouzení hradí žadatel zvlášť - EKG,spirometrie,laboratorní vyš.)

780,00 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

360,00 Kč

Administrativní úkon

130,00 Kč

Lékařská zpráva o zdravotním stavu pacienta

360,00 Kč

Vyjádření lékaře pro účely umístění žadatele do pobytového zařízení sociálních služeb

400,00 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

130,00 Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

130,00 Kč

Lékařská zpráva o úrazu

(časový úkon dle náročnosti 420,-Kč / 10 minut)

420,00 Kč

Posudek o bolestném (odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění)

(časový úkon dle náročnosti 420,-Kč / 10 minut)

420,00 Kč

Aplikace očkovací látky spolu s vyšetřením a konzultací týkající se očkování

(očkovací látka je hrazena samostatně dle ceny v lékárně)

300,00 Kč

Cílené vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

630,00 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

420,00 Kč

EKG vyšetření s interpretací nálezu

200,00 Kč

CRP test

200,00 Kč

TOKS (vyšetření skrytého krvácení ve stolici)

560,00 Kč

Předoperační vyšetření vč. EKG před výkony nehrazenými ze ZP

500,00 Kč

Návštěva u pacienta na jeho žádost,nevyžaduje-li to jeho zdravotní stav

2500,00 Kč

Úhrada cestovních nákladů lékaře v návštěvní službě

(náklady nad limit proplácený ZP)

400,00 Kč

Vydání náhradního setu TOKS při jeho ztrátě, poškození

270,00 Kč

Aplikace i.m. injekce na žádost pacienta

(aplikované léčivo se hradí samostatně dle ceny v lékárně)

50,00 Kč